Home

HET LUSTRUM JAAR!!!

Het 5e Internationale Australian Kelpie Sports Event was op 8 en 9 juli 2017!! 
 

The 5th International Australian Kelpie Sports Event 2017 was at the 8th and 9th of July.
 
 
logo akc3 klein

2013 07 akse 25