Contact

Logo AKC

 

Algemene organisatie / organisation

De commissie AKSE bestaat uit / members of AKSE commission:

Margo Scheuierman
Claudia Posthouwer
Bianca Nooteboom
Marielle van der Heeden
Wendy Kloeze
Erik van der Pol

Contactgegevens / contacts    
Margo algemeen, inschrijvingen en betalingen general, entries and payments

akse@ikelpie.com

Claudia informatie in het Engels en Duits
information in English and German

mcclaudypost@gmail.com

Mariëlle  informatie sporten en workshops
information sports and workshops

mariellevanderheeden@hetnet.nl

Bianca informatie sponsoring information sponsors

biancanooteboom@gmail.com

Wendy informatie sporten en workshops
information sports and workshops

wendykloeze@hotmail.com

Erik website, algemeen  website, general webmaster@ikelpie.com
     
     

Be there, can we help?