Secretaris Ad interim Bestuurslid Voorzitter Ad interim Bestuurslid Penningmeester

Gerard Scheuierman

Bianca Nooteboom

Erik van der Pol

Pieter Vierhout

Paul Koopal

Secretariaat

Sociale media
Evenementen

secretaris@ikelpie.com

 Evenementen

 

 Website
Gezondheid en fokken

voorzitter@ikelpie.com

 Evenementen 

 Geldzaken van de club

Evenementen
Website

penningmeester@ikelpie.com