Op deze pagina worden de aspirant leden vermeld. Zij kunnen pas lid worden als er, binnen 14 dagen na publicatie, geen bezwaren zijn ingediend bij het secretariaat.

 

Datum  Aspirant lid